Właściwości morfologiczne

Zewnętrzna budowa i funkcja już wykształconych organów może bardzo łatwo wprowadzić w błąd, ponieważ często jakaś forma zasadnicza, np. łodyga, przejmuje budowę i funkcję innej formy zasadniczej, np. liścia. Może się też zdarzyć, że różne formy zasadnicze (a więc łodygi, liście albo korzenie) mogą być przekształcone w twory o bardzo podobnej budowie i pełnić jednakowe funkcje; będą one wówczas stanowiły organy tylko analogiczne, nie zaś homologiczne. Uwzględnienie wszystkich właściwości morfologicznych pewnego organu z reguły pozwala z całą pewnością określić jego pochodzenie filogenetyczne. Postać rośliny jest przystosowana przede wszystkim do jej sposobu odżywiania się. Dlatego istnieją ważne i bardzo uderzające różnice morfologiczne pomiędzy Cormophyta odżywiającymi się substancjami nieorganicznymi (Cormophytd autotroficzne, czyli samożywne) a takimi, które wymagają pożywienia organicznego (Cormophytc heteroroficzne, czyli cudzożywne). Rośliny zielone są przystosowane swoją budową do samożywności (dutotrofii). Wszelako rośliny te mogą wykazywać znaczne różnice w budowie, zależnie od właściwości środowiska, do którego są przystosowane. Ze wszystkich czynników, które w danym środowisku mogą się zmieniać, największy wpływ na postać roślin wywiera woda, a następnie światło. Jest to oczywiste, albowiem roślina może utrzymać się przy życiu tylko przy wystarczającej ilości wody i jedynie przy dostatecznym oświetleniu może być samożywna. [hasła pokrewne: maszyna do szycia filcu, porady krawieckie, ściegi ozdobne ]

Powiązane tematy z artykułem: maszyna do szycia filcu porady krawieckie ściegi ozdobne