Skład drewna Dicotyledoneae

W skład drewna Dicotyledoneae, oprócz tracheid i znacznie większej niż u Coniferae ilości parenchymy, wchodzą zawsze włókna drzewne i prawie zawsze również bardzo szerokie tracheje. Poszczególne elementy mogą być inaczej rozmieszczone w drewnie wiosennym niż w drewnie letnim. Elementy drewna Dicotyledoneae (tracheje, tracheidy, włókna drzewne, parenchyma) rosną nierównomiernie w kierunku podłużnym i poprzecznym; skutkiem tego nie zachowują one pierwotnej postaci ani promienistego ułożenia. W drewnie roślin (np. u Fagug, Acer, Betula, Titia, Populus) naczynia o tej samej mniej więcej szerokości rozproszone są w całym pierścieniu przyrostu rocznego; natomiast w drewnie roślin pierścieniowo-naczyniowych (np. Quercus, Fraxinus, Ulmus) bardzo szerokie naczynia (tracheje) występują wyłącznie w drewnie wiosennym, gdy tymczasem w drewnie letnim przewagę stanowią cewki włóknowate oraz włókna drzewne o wąskim świetle. W bezpośrednim kontakcie z liśćmi rozwiniętymi danym okresie wegetacyjnym pozostają tylko elementy drewna pierścienia najmłodszego. Na wiosnę w związku z rozwijaniem się liści roślina intensywnie zużywa wodę w procesie transpiracji; nadto woda służy jej jako budulec dla rosnących na długość organów; zrozumiałe jest zatem, iż właśnie na wiosnę konieczne jest wykształcenie odpowiednich dróg przewodzących wodę. U wielu roślin drzewiastych ilość liści wykształconych na wiosnę nie zwiększa się w ciągu lata; kambium wytwarza więc w ciągu lata głównie elexnenty wzmacniające. Pomimo znacznych różnic w strukturze drewna różnych drzew spośród dwuliściennych układ poszczególnych tkanek podlega wspólnym prawom. I tak pasma naczyń rozgałęziają się obficie w kierunku promienistym i stycznym, tworząc nieprzerwane szlaki przebiegające od korzeni do najdrobniejszych rozgałęzień pędu. Tylko taki przebieg pasm naczyń gwarantuje dostateczne zaopatrywanie systemu pędów w wodę. [przypisy: ścieg muszelkowy, maniaszycia, silvercrest maszyna do szycia ]

Powiązane tematy z artykułem: maniaszycia ścieg muszelkowy silvercrest maszyna do szycia