Traeheidy

Traeheidy mają długość 0,5—5 mm, Zgodnie ze sposobem ich powstania występują one w regularnych rzędach promienistych; ich rozwój z komórek miazgi wiąże się bowiem prawie wyłącznie z rozrostem w kierunku promienistym, natomiast prawie zupełnie nie zmieniają one swych wymiarów, w kierunku stycznym ulegają tylko nieznacznemu wydłużaniu. Tracheidy są więc kształtem i długością zbliżone do komórek kambium. Wielkie, okrągłe jamki lejkowate rozmieszczone są wyłącznie albo przeważnie w ich ścianach promienistych. Dlatego też na podłużnych przekrojach promienistych widzimy lejkowate głównie w widoku z góry. Miękisz drzewny Pinus, Picea, Laix występuje w sąsiedztwie kanałów żywicznych pochodzenia schizogenicznego. Kanały żywiczne są równoległe do długiej osi gałazek, tworząc sieć wraz z kanałami przebiegającymi w kierunku promienistym w pewnych szerokich promieniach rdzeniowych. Skutkiem tego ze zranionego pnia wypływają często bardzo znaczne ilości żywicy. U innych drzew iglastych miękisz drzewny występuje pomiędzy cewkami w postaci pojedynczych szeregów komórek; ich światła wypełniają sie z czasem żywica. Niektóre Coniferae nie mają zupełnie miękiszu drzewnego, Pomiędzy cewkami przebiegają w kierunku promienistym liczne pierwotne i wtórne promienie rdzeniowe; są one wstęgowate i mają zazwyczaj szerokość jednego szeregu komórek. Komórki promienia rdzeniowego są zasadzie wydłużone w kierunku promienistym; są one bogate w skrobię; pomiędzy nimi występują przestwory międzykomórkowe. Główną funkcją promieni rdzeniowych w pniach i korzeniach jest przewodzenie w kierunku promienistym asymilatów wytwarzanych w liściach, a odprowadzanych z nich przez łyko do łodyg i korzeni. [hasła pokrewne: ściegi krawieckie, rodzaje maszyn do szycia, maszyna do szycia silvercrest]

Powiązane tematy z artykułem: maszyna do szycia silvercrest rodzaje maszyn do szycia ściegi krawieckie