Przewodzenie wody

Przewodzenie wody również ograniczone jest do bielu, a w wielu przypadkach wyłącznie do jego najbardziej zewnętrznego pierścienia (np. w drewnach pierścieniowo-naczyniowych); tylko jego naczynia pozostają w bezpośrednim kontakcie z liśćmi i młodszymi korzeniami bocznymi. Starsze partie drewna, tzw. twardziel albo drewno twarde, funkcjonują więc tylko jako elementy wzmacniające pnie. Twardziel różni się zwykle od jasnego bielu ciemniejszą barwą; jest ona również bardziej spoista, odporniejsza i cięższa od bielu. W twardzieli odkładają się też pewne substancje chroniące ją przed rozkładem. Na skutek tych właściwości twardziel stanowi część drewna najbardziej wartościową pod względem technicznym. Ostro zaznaczoną granicę między bielem a twardzielą widzimy np. u Quercus; biel jest tu białawożółty, twardziel zaś — brunatna. Jeszcze wyraźniej granica ta zaznacza się u hebanu (Diospuros), u którego twardziel ma barwe czarną. Zazwyczaj im ciemniejszą barwę ma twardziel, tym jest ona trwalsza. Istnieją jednakże drzewa „bielaste”, których twardziel nie różni się barwą od bielu (np. Carpinus, Fagus, Betula, Acer, Picea), albo zupełnie pozbawione twardzieli (np. Tilia, Populus). Drewno tych drzew pozostaje miękkie i łatwo ulega rozkładowi. Wskutek tego we wnętrzu pni tych drzew (np. u gatunków Saliz) powstają z biegiem czasu puste przestrzenie. W czasie tworzenia się twardzieli obumierają żywe elementy drewna wskutek wzrastających trudności w zaopatrywaniu ich w substancje organiczne i tleń. [przypisy: ścieg muszelkowy, maniaszycia, silvercrest maszyna do szycia ]

Powiązane tematy z artykułem: maniaszycia ścieg muszelkowy silvercrest maszyna do szycia