Pierścienie przyrostów rocznych

Na przekrojach poprzecznych drewna pnia nagonasiennych oraz większości drzewiastych dwuliściennych można dostrzec już gołym okiem pierścienie przyrostów rocznych. Pod silniejszym powiększeniem widać, że w obrębie każdego takiego pierścienia starsze jego części, leżące bliżej środka, są zbudowane z promienistych szeregów cienkościennych cewek o szerokim świetle. Natomiast zewnętrzne, młodsze, są grubościenne i mają wąskie światło. W obrębie danego pierścienia przejście od szerokich cewek do cewek o wąskim świetle jest stopniowe. Natomiast pomiędzy cewkami o wąskim świetle a cewkami o świetle szerokim następnego zewnętrznego pierścienia przejście to jest nagłe. Pierścienie przyrostów rocznych drewna powstają w wyniku okresowego działania kambium, uzależnionego od następstwa pór roku. Na wiosnę, gdy rozwijają się nowe pędy, kambium tworzy elementy o szerokich światłach, wchodzące w skład drewna wiosennego. Drewno to służy przede wszystkim do przeprowadzania wody do miejsc jej zużycia. Natomiast później powstaje drewno zbudowane z elementów o wąskich światłach (drewno letnie), pełniące głównie funkcje mechaniczne. W naszych szerokościach geograficznych proces powstawania nowych warstw drewna w pniach zostaje zahamowany już w drugiej połowie sierpnia. Następną wiosną tworzą się elementy o szerokich światłach i dlatego pomiędzy drewnem letnim z poprzedniego okresu wegetacyjnego a drewnem wiosennym okresu następnego widoczna jest wyraźna granica. Na podstawie liczby pierścieni rocznych można przeto, co najmniej w przybliżeniu, określić wiek gałązki w miejscu danego przekroju poprzecznego. Z budowy pierścieni rocznych można wyciągnąć pewne wnioski dotyczące Wahań klimatycznych w ciągu życia danego drzewa. W okresach suchych pierścienie te są wąskie i mają dużo drewna letniego: w okresach wilgotnych są one szersze. [więcej w: ściegi krawieckie, rodzaje maszyn do szycia, maszyna do szycia silvercrest]

Powiązane tematy z artykułem: maszyna do szycia silvercrest rodzaje maszyn do szycia ściegi krawieckie