Łyko u roślin drzewiastych

Łyko, które u roślin drzewiastych wykształca się tuż poniżej wierzchołka wzrostu, pełni takie same funkcje jak floem wiązki przewodzącej: przede wszystkim więc przewodzi ono asymilaty, a w pewnych okresach magazynuje również substancje zapasowe. Prócz tego przyczynia się ono do wzmocnienia pnia. Komórki siłowe i rurki sitowe są ostro zakończone. Ściany rozdzielające człony rurki sitowej są zwykle ustawione skośnie do płaszczyzn radialnych; w ścianach tych występuje mniejsza lub większa liczba sit ułożonych szeregowo. Te elementy łyka są cienkościenne, niezdrewniałe i funkcjonują zwykle tylko przez krótki okres; zastępują je nowe elementy, stale wytwarzane przez kambium. Włókna łykowe są bardzo długie, mają wąskie światła; ich błony są silnie zgrubiałe, zdrewniałe albo niezdrewniałe, z nielicznymi, skośnie ustawionymi szczelinowatymi jamkami. Komórki miękiszowe łyka są wykształcone w sposób podobny do miękiszu w drewnie. Są one wydłużone w kierunku przebiegu pasma; zawierają treść żywą i znaczne ilości substancji zapasowej; ich cienkie błony są najczęściej niezdrewniałe. Sita rurek sitowych i komórek sitowych leżących w pewnej odległości od kambium są zatykane zasklepkami z kalozy. Natomiast rurki siłowe i komórki Sitowe leżące jeszcze bardziej na zewnątrz od nich ulegają zgnieceniu. Tkanki łyka są ułożone w sposób podobny jak tkanki drewna Dicotyledoneae. Rurki sitowe tworzą nieprzerwane, rozgałęzione pasma przebiegające podłużnie od korzeni do liści. Przylegają one tu i ówdzie do wstęgowatych, również w obrębie łyka, promieni rdzeniowych. To samo dotyczy podłużnie przebiegających pasm miękiszu łykowego; błony tych komórek graniczące z rurkami sitowymi i komórkami towarzyszącymi nie mają wyraźnego jamkowania. [więcej w:ścieg muszelkowy, maniaszycia, silvercrest maszyna do szycia]

Powiązane tematy z artykułem: maniaszycia ścieg muszelkowy silvercrest maszyna do szycia