Liczba pierścieni rocznych przyrostu wtórnego

Liczba pierścieni rocznych przyrostu wtórnego, widocznych na poprzecznym przekroju łodygi lub korzenia, jest tym mniejsza, im dany przekrój jest bliższy wierzchołka wzrostu. Wynika to z faktu, że części organów, leżące bliżej wierzchołka wzrostu są młodsze, co oczywiście pozostaje w związku ze wzrosłem wierzchołkowym organów. Im starsze są pierścienie roczne drewna, tym bardziej są oddalone od stożka wzrostu. Podobne zjawisko daje się obserwować w łyku w miarę zbliżania się ku wierzchołkowi organu. Często jednakże liczba pierścieni drewna jest większa niż liczba okresów wegetacyjnych. Następuje to zwłaszcza wówczas, gdy roślina przedwcześnie utraci liście wskutek mrozu, pożarcia ich przez gąsienice, czy też pod działaniem innych szkodliwych czynników. Utrata liści może pobudzić do przedwczesnego rozwoju pączki, z których normalnie wytworzyłyby się pędy dopiero w następnym Okresie wegetacyjnym. Rozwijanie się nowych liści powoduje wówczas ponowne tworzenie się drewna wiosennego. Z drugiej strony rośliny drzewiaste, u których na ogól liczba pierścieni rocznych ściśle odpowiada liczbie okresów wegetacyjnych, mogą mieć tych pierścieni mniej niż wynikałoby to z wieku danej części organu. Przyczyna leży w tym, iż granice pomiędzy poszczególnymi pierścieniami niekiedy nie zaznaczają się wyraźnie. W drewnie korzenia granice pierścieni rocznych są najczęściej również niewyraźne. U pewnych roślin drzewiastych, wykazujących nieprzerwany rozwój, rosnących w wilgotnych i ciepłych obszarach tropikalnych, pierścienie roczne mogą nie wykształcać się (np. w używanym w lecznictwie drewnie Guajacum i Quassia). Jednakże u wielu roślin tych obszarów widoczne są strefy przyrostowe podobne do pierścieni rocznych; wskazują one na okresowe zmiany w funkcjonowaniu miazgi, które pozostają najczęściej w związku z nieznacznymi okresowymi wahaniami klimatycznymi. Już przy użyciu słabych powiększeń łatwo odróżnić drewno pni i korzeni roślin dwuliściennych od drewna iglastych. [podobne: ściegi krawieckie, rodzaje maszyn do szycia, maszyna do szycia silvercrest ]

Powiązane tematy z artykułem: maszyna do szycia silvercrest rodzaje maszyn do szycia ściegi krawieckie