Dylatacja zachodzi w zywych komórkach

Dylatacja zachodzi w żywych komórkach miękiszowych kory, floemu, łyka, a u niektórych roślin drzewiastych nawet w komórkach epidermy. Temu typowi Wzrostu towarzyszy zazwyczaj podział komórek Ścianami promienistymi. Szczególnie uderzająco wzrost ten zaznacza się w pierwotnych promieniach rdzeniowych łyka. U lipy np. dochodzi wręcz do wytworzenia merystemu wtórnego, którego ko— mórki, dzieląc się ścianami promienistymi, odkładają w kierunxu stycznym na obie strony szeregi komórek miękiszowych. Skutkiem tego promienie rdzeniowe łyka rozszerzają się z roku na rok coraz bardziej i przyjmują postał klinów zwróconych podstawą na zewnątrz (ryc. 189). Natomiast rurki sitowe i komórki towarzyszące funkcjonują tylko przez krótki czas, a następnie obumierają; wraz z komórkami wydzielniczymi zostają one zgniecione albo nawet zresorbowane tak, iż zachowują sie tylko ich szczątki. W dylatacji nie biorą również udziału włókna sklerenchymatyczne ( martwe) kory i łyka. Jeśli w korze pierwotnej wykształcony był walec włókien sklerenchymatycznych (ryc. 197 sc), to w miarę przyrastania organu na grubość zostaje on porozrywany w kierunku stycznym. W wytworzone szczeliny wrastają komórki miękiszowe objęte procesem dylatacji; wypełniają one powstałe luki i u wielu roślin przekształcają się następnie w grubościenne komórki kamienne (ryc. 197 k). W ten sposób powstaje znowu walec tkanek mechanicznych zbudowany z r ó ż n y ch elemen łów. W czasie dylatacji często również pojedyncze komórki miękiszowe kory pierwotnej i łyka, albo też ich gruby lub warstwy prze— kształcają się wtórnie w komórki sklerenchymy. Wieloletni wzrost przez dylatację w obrębie epi dermy zachodži u niektórych roślin np. Rosa, Acacia, Ilem, Acer, Cornus, Viscum i innych. Takie komórki epidermy mają wówczas najczęściej silnie zgrubiałe błony zewnętrzne; w miarę jak na ich powierzchni tworzą się rysy, błony t e są wzmacniane od wnętrza nowymi warstwami zgrubień. 2. Peryderma [korkowical. Zwykle jednakże epiderma nie bierze udziału w dylatacji; jest ona początkowo biernie rozciągana, a w końcu pęka. Już znacznie wcześniej tworzy się wtórna tkanka okrywająca, ko r ek (s. 66); przejmuje ona funkcje epidermy (lub egzodermy) i chroni przed wysychaniem organy, w których odbywa się przyrost wtórny. [przypisy:ściegi krawieckie, rodzaje maszyn do szycia, maszyna do szycia silvercrest ]

Powiązane tematy z artykułem: maszyna do szycia silvercrest rodzaje maszyn do szycia ściegi krawieckie