Drewno przyranne

Drewno zabliźniające nie zrasta się z obnażonym przy zranieniu drewnem, które brązowieje i obumiera, Dlatego nawet po upływie setek lat można odnaleźć w pniu miejsca nacięć sięgające aż do drewna, mimo że rany te zostały zasklepione. Drewno powstałe w wyniku różnicowania się kalusa różni się początkowo od drewna normalnego; określamy je jako drewno przyranne. Składa się ono z komórek niemal izodiametrycznych, a dopiero później rozwijają się w nim stopniowo elementy bardziej wydłużone. U Prunusatium po zranieniu miazga wytwarza zamiast normalnych elementów drewna gniazda cienkościennych komórek miękiszowych tworzących gumę. Nie wszystkie Cormophyta mają organy wegetatywne wykształcone typowo w sposób uprzednio opisany, często ulegają one bardzo różnorodnym przekształceniom. Wewnętrzna i zewnętrzna budowa każdej rośliny osiowej wykazuje bowiem w różnym stopniu przystosowanie do trybu życia, do świata zewnętrznego i do siedliska. Wyraża się ono, z jednej strony, w mniej więcej jednolitym charakterze, tj. we wspólnych cechach roślin pochodzących z jednego stanowiska albo z różnych obszarów, ale o jednakowym klimacie; z drugiej zaś strony, w różnicach w charakterze roślinności ze stanowisk o klimacie bardzo różnym. Dopiero bardzo dokładne badania wykazują u wielu Cormophyta, których postać odchyla się od typu, że również i ich organy są prawie zawsze tylko przekształceniami trzech form zasadniczych: korzenia, łodygi i liścia; badania te pozwalają też ustalić, z którą zasadniczą formą te organy są homologiczne. [więcej w: modna spódnica z wysokim stanem w rozmiarze xxl, wzorcowanie mierników, tworzenie stron internetowych w sosnowcu ]

Powiązane tematy z artykułem: modna spódnica z wysokim stanem w rozmiarze xxl tworzenie stron internetowych w sosnowcu wzorcowanie mierników