Wysokość i szerokość promieni rdzeniowych

Wysokość i szerokość promieni rdzeniowych łatwiej jest ustalić na podłużnych przekrojach stycznych niż na promienistych; w przekrojach stycznych widzimy bowiem promienie rdzeniowe przecięte poprzecznie. Na takim przekroju promienie rdzeniowe maja kształt wrzecionowaty. Wielkość ich waha się u większości drzew w wąskich granicach. Jednakże niektóre drzewa np. Quercus, Fagus, które mają pewne promienie rdzeniowe bardzo szerokie, wykazują pod tym względem znaczną rozpiętość. Szczególnie szerokie i wysokie są również pierwotne promienie rdzeniowe wielu lian (np. Aristolochia); mają one wysokość calego międzywęźla. Podobnie jak u Gymnospermae, również i u Dicotuledoneae promienie rdzeniowe są zbudowane często z dwóch typów komórek. Pomiędzy grupami naczyń, pasmami miękiszu drzewnego i promieniami rdzeniowymi występują pasma włókien drzewnych. Tworzą one około 50—66% masy drewna. Drewno gałęzi bocznych jest zagłębione w drewnie pnia. Zwęża się ono stożkowato w miarę przechodzenia ku środkowi pnia, gdyż cienkie początkowo gałęzie boczne grubieją z biegiem czasu wyniku przyrostu wtórnego. Ważną cechą drewna technicznego, np. drewna Juglans, jest prócz jego barwy nieregularne ułożenie słojów rocznych. Falisty przebieg elementów drewna oraz pierścieni rocznych jest przede Wszystkim wynikiem pewnych zaburzeń w powstawaniu gałęzi bocznych, pączków przybyszowych, korzeni bocznych; niekiedy również może byt spowodowany zranieniem lub innymi bodźcami. Zazwyczaj tylko zewnętrzne partie drewna, zbudowane z pierścieni wytworzonych w ostatnich okresach wegetacyjnych, zawierają komórki żywe. Te partie drewna nazywamy bielem albo drewnem miękkim. Tylko żywe jego komórki mogą magazynować substancje zapasowe. [podobne: ścieg muszelkowy, maniaszycia, silvercrest maszyna do szycia ]

Powiązane tematy z artykułem: maniaszycia ścieg muszelkowy silvercrest maszyna do szycia