Rośliny wodne – hydrofity

Rośliny wodne, hydrofity, stosownie do swego trybu życia są bardzo różnie zbudowane. Istnieją mianowicie żyjące w wodzie całkowicie zanurzone rośliny — podwodne — z liśćmi pływającymi po wierzchni wody i wreszcie ziemnowodne, które w wodzie tworzą „formy wodne”, a z pędów mogą rozwijać się ponad jej powierzchnią jako „formy lądowe” (np. Polygonum amphibium). Rośliny ziemnowodne stanowią przejście do roślin błotnych (helofitów), które mają w wodzie tylko korzenie i najniższą część pędu. Łodygi oraz liście zanurzone wodzie wykazują szczególną budowę (hydomorfizm), umożliwiającą bezpośrednie pobieranie dwutlenku węgla i tlenu oraz soli mineralnych rozpuszczonych w wodzie. Dotyczy to zwłaszcza wód stojących, ponieważ tlen w wodzie dyfunduje bardzo powoli. Zewnętrzne błony epidermy — zawsze bardzo cienkie w pędach podwodnych — i ich niezmiernie delikatna kutykula nie utrudniają wnikania gazów, wody i soli, przynajmniej do liści. W związku z powolnością dyfuzji gazów w wodzie z ubóstwem soli mineralnych pozostaje zwiększenie powierzchni liści podwodnych. Są one na częściej bardzo delikatne, cienkie i soczyste. Ich blaszki mogą być równowąskie, krótkie (np. u Elodea) albo długie, wstęgowate (np. u Sagittaria) lub też porozcinane na cienkie szydlaste odcinki (np. u Ranunculus aquatilis, Utricularia, Salvinia). Liście pływające i powietrzne natomiast są zwykle typowo wykształcone. [przypisy: maszyna do szycia filcu, porady krawieckie, ściegi ozdobne ]

Powiązane tematy z artykułem: maszyna do szycia filcu porady krawieckie ściegi ozdobne